Έντυπα – Αιτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε έντυπα και αιτήσεις που αφορούν τη Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου.

 

Συνημμένα

Αίτηση (γενική): PDF, Word

Αίτηση μείωσης λογαριασμού: PDF, Word

Υπεύθυνη Δήλωση: PDF, Word

Σχέδιο Φρεατίου Λιποσυλλέκτη – Μηχανοσίφωνα: PDF