Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2022

Παγκόσμια ημέρα νερού 2022

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου ως μέσο για την εστίαση της προσοχής μας στη σημασία του γλυκού νερού και υποστηρίζοντας την ανάγκη για την αειφόρο διαχείριση των πόρων γλυκού νερού.

Μια διεθνής ημέρα για να γιορτάζουμε το γλυκό νερό προτάθηκε κατά τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) των Ηνωμένων Εθνών το 1992 Στο Ρίο της Βραζιλίας. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 22 Μαρτίου 1993 ως την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού αναδεικνύει μια συγκεκριμένη πτυχή του γλυκού νερού.

Το 2018, η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό είχε το θέμα “Φύση – βασικές λύσεις για το Νερό”.

Το 2019 το θέμα ήταν «Κανείς να μην μένει» και ορίζει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό μέχρι το 2030.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2020 ήταν «Νερό και Κλιματική Αλλαγή» και η αδιάρρηκτη διασύνδεσή τους.

Το 2021 ήταν αφιερωμένο στην «αξία του νερού». Το νερό δεν συμβάλλει μόνο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ευημερία, αλλά και στην κοινωνική ισότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και σε μια βιώσιμη οικονομία. (UN WATER).

Φέτος, το έτος 2022 το θέμα είναι «Υπόγεια νερά – κάνοντας ορατό το αόρατο».

  1. Τα υπόγεια ύδατα είναι αόρατα, αλλά η επίδρασή τους είναι ορατή παντού.
  2. Μακριά από τα μάτια μας, κάτω από τα πόδια μας, τα υπόγεια νερά είναι ένας κρυμμένος θησαυρός που εμπλουτίζει τη ζωή μας.
  3. Σχεδόν όλο το υγρό γλυκό νερό στον κόσμο είναι υπόγεια ύδατα.
  4. Καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται, τα υπόγεια ύδατα θα γίνονται όλο και πιο κρίσιμα.
  5. Πρέπει να συνεργαστούμε για τη βιώσιμη διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου.
  6. Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να μην είναι ορατά, αλλά δεν πρέπει να είναι μακριά από το μυαλό. (World water day)

Ο ΟΗΕ μας υπενθυμίζει ακόμη ότι το νερό είναι βασικός σύμμαχος της ανθρωπότητας στην πρόληψη και την αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού. «Νερό και σαπούνι κατά του κορωνοϊού» είναι το επικαιροποιημένο μήνυμα του διεθνούς οργανισμού για την φετινή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι όροι «διακυβέρνηση του νερού» και «διαχείριση των υδάτων» έχουν εισέλθει στο τυπικό λεξιλόγιο των επαγγελματιών και ακαδημαϊκών που ασχολούνται με τον τομέα των υδάτων. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι όροι έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών διαφορετικών ερμηνειών και χρήσεων, η χρησιμότητά τους δεν είναι χωρίς νόημα. Ο όρος υπογραμμίζει μια μετατοπιζόμενη   σχέση  κράτους – κοινωνίας στην οποία το κράτος έχει μεταβάλει τις ευθύνες ή / και τις δραστηριότητές του σχετικά με την παροχή της διαχείρισης του νερού και των υπηρεσιών ύδρευσης. (UNESCO)

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έντονη οικονομική ανάπτυξη, η συνεχής αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα, η αλλαγή των χρήσεων γης και οι συχνές μεταβολές στους υδρολογικούς κύκλους έχουν δημιουργήσει συνθήκες περιορισμένης ποσότητας και υποβαθμισμένης ποιότητας στα αποθέματα γλυκού νερού. Έτσι, το γλυκό νερό σε πολλές περιοχές θεωρείται πλέον ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα των υδάτων είναι επιτακτική η υιοθέτηση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης, το οποίο θα αναζητά και θα εφαρμόζει εναλλακτικές λύσεις για την αποδοτικότερη χρήση και τη μειωμένη ρύπανση των υδατικών πόρων.

Η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των πλημμυρών, της ξηρασίας, της έλλειψης και της ρύπανσης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συνεισφέροντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, πρέπει να εφαρμόζουμε καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση του νερού στις παραγωγικές μας ανάγκες καθώς και μείωση όγκου και βελτίωση της ποιότητας των απορριπτόμενων στο υδατικό περιβάλλον.

 

Μηνύματα-κλειδιά για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι και τα παρακάτω:

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»: Η καθυστέρηση στη δράση για την κλιματική αλλαγή είναι εξίσου επικίνδυνη με την παράβλεψη των επιπτώσεών της που βιώνουμε πλέον και στην καθημερινή μας ζωή. Για το λόγο αυτό, η ανάληψη δράσης εκ μέρους των κρατών πρέπει να είναι άμεση.

«Η έξυπνη διαχείριση των υδατικών πόρων μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»: Όσο οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής διογκώνονται, πρέπει συνεχώς να αναζητούμε πιο αποδοτικούς και έξυπνους τρόπους για να την διαχείριση των υδατικών πόρων.

«Ο καθένας έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει»: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να φαντάζει ως μία μεγάλη πρόκληση όμως ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο, αποφεύγοντας την σπατάλη νερού στην καθημερινή ζωή του.

 

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τη σημασία της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Η φύση από μόνη της διατηρεί τον κύκλο του νερού αρραγή, αλλά η συνεισφορά μας είναι αναγκαία για την αειφορία των υδάτινων πόρων.

 

Στη χώρα μας, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) που παρέχουν ασφαλές και υγιεινό νερό σε 5 εκ. πολίτες χρησιμοποιούν κυρίως τα υπόγεια νερά για την υδροδότηση των καταναλωτών τους (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

H άντληση των υπόγειων νερών είναι ενεργειακά απαιτητική και κατά συνέπεια πολύ κοστοβόρα, λαμβάνοντας υπόψη και την ενεργειακή κρίση που βιώνει η χώρα μας, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης στους υπέρογκους λογαριασμούς ενέργειας και άμεσο πρόβλημα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Παρ’όλα αυτά οι επιχειρήσεις προσπαθούν συνεχώς να προσφέρουν το αγαθό της φύσης υγιεινό και σε επάρκεια σε όλους του κατοίκους και πρέπει η ενεργειακή τιμολόγηση της άντλησης να γίνει με δεδομένο της προσφορά προς τους κατοίκους ενός προϊόντος άμεσης ανάγκης για επιβίωση και όχι ενός προϊόντος εμπορικής εκμετάλλευσης.