Ανακοίνωση λήψης μέτρων για την πρόληψη απέναντι στον κορωνοϊό (COVID-19)

Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Υγείας όπως αυτές ισχύουν.

Παρακαλείστε κατά την προσέλευσή σας στη Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου να τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις των δύο (2) μέτρων και να φοράτε συνεχώς και ορθά τη μάσκα.