Υποδομές Ύδρευσης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου στον τομέα της ύδρευσης στοχεύει:

 

  • στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού
  • στη μόνιμη και μακροπρόθεσμη υδροδότηση με 24ωρη παροχή νερού
  • στον περιορισμό των διαρροών και της απώλειας νερού
  • στον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου
  • στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

 

Τύρναβος
Αμπελώνας
Αργυροπούλι

Υποδομές

Υποδομές

Υποδομές