Δικαιολογητικά Σύνδεσης

Διαδικασία σύνδεσης Ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης

Βήμα 1o: Απαιτούμενα δικαιολογητικά Σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης:

  • Συμπλήρωση έντυπης αίτησης για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης.
  • Υποβολή πλήρους Τοπογραφικού Διαγράμματος σε ΕΓΣΑ’87.
  • Υποβολή της άδειας δόμησης ή και της βεβαίωσης τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών Ν.4178/2013, Ν.4495/2017 και των κατόψεων των ορόφων του ακινήτου.

 

Βήμα 2ο: Μετά από την καταβολή των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία και γνωμάτευση από τους αρμόδιους μηχανικούς.

  • Αυτοψία μηχανικού της ΔΕΥΑΤ στο ακίνητο.

 

Βήμα 3ο: Ο δημότης πληρώνει το Τέλος Σύνδεσης

 

Βήμα 4ο: Πραγματοποίηση σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

 

Συνημμένα

Αίτηση (γενική): PDF, Word

Υπεύθυνη Δήλωση: PDF, Word