Τηλεφωνικός κατάλογος

Γενικός Διευθυντής: 24923-50107

Τεχνική Υπηρεσία: 24923-50109, 111

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία: 24923-50117

Γραμματεία – Πρωτόκολλο: 24923-50114, 115

Ταμείο Τυρνάβου και Βλαβών: 24923-50116

Ταμείο Αμπελώνα και Βλαβών: 24923-50533

Βιολογικός Τυρνάβου: 24920-25740

Πρωϊνό Συνεργείο Βλαβών (07:00-15:00):  6979 443 665

Απογευματινό Συνεργείο Βλαβών (15:00-07:00):  6932 371 752

Υπηρεσιακό Fax: 24920-22281