Υποδομές Αποχέτευσης Ακαθάρτων

Η σωστή αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων είναι από τις πλέον βασικές λειτουργίες ενός αστικού κέντρου, που συμβάλει στην ανάδειξη μια πόλης με σύγχρονες υποδομές.

Μέχρι το 1970 περίπου η έννοια του αγωγού ακαθάρτων ήταν άγνωστη στους δημότες, αφού όλα τα κτίσματα αποχέτευαν σε απορροφητικούς βόθρους. Η ανέγερση πολυκατοικιών στα οικόπεδα όπου πρώτα υπήρχαν συνήθως μία ή δύο κατοικίες, κατέστησε ανεπαρκείς τους απορροφητικούς βόθρους και άρχισαν να κατασκευάζονται στεγανοί και επειδή η δαπάνη των βυτιοφόρων ήταν σημαντική, πολλοί άρχισαν να αποχετεύουν παράνομα στους αγωγούς ομβρίων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου εκτελεί έργα για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, την συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή νέων Ε.Ε.Λ. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι Ε.Ε.Λ. Αμπελώνα και Αργυροπουλίου και η υπό μελέτη μονάδα στο Δάμασι.

Το 1995 τέθηκε σε λειτουργία η Ε.Ε.Λ. στην πόλη του Τυρνάβου και η σύνδεση των οικοδομών με αυτή. Έκτοτε γίνονται συνεχώς επεκτάσεις και εξυπηρετούνται νέες περιοχές.

 

  • Μήκος αγωγών ακαθάρτων = περίπου 40.000 μέτρα.
  • Εξυπηρετούμενος πληθυσμός = 16.757 κάτοικοι

 

Το μεγάλο έργο της αποχέτευσης, έχει συμβάλει στο καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον του Τυρνάβου και την ανάδειξή του σε μία σύγχρονη πόλη με υποδομές.