Αποχέτευση Ακαθάρτων

Τύρναβος
Αμπελώνας
Αργυροπούλι
Δαμάσι

Δίκτυο Ακαθάρτων

Δίκτυο Ακαθάρτων image

Δίκτυο Ακαθάρτων

Δίκτυο Ακαθάρτων

Δίκτυο Ακαθάρτων image

Δίκτυο Ακαθάρτων

Το Υποέργο 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» είναι μέρος της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

Θα κατασκευαστούν 9.220 μ αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, 200 τεμ. φρεάτια ελέγχου του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων, 1 τεμ. αντλιοστάσιο αποχέτευσης ακαθάρτων. Επίσης θα κατασκευαστούν 615 τεμ. παροχές σύνδεσης με τα αντίστοιχα
φρεάτια πεζοδρομίου για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, δεν εισπράττεται τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης, δηλ. η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 12/2021 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: Ψ8Τ3ΟΛ99-ΓΚΣ, για τις συνδέσεις που αφορούν άμεσα στο ενταγμένο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», υπάρχει δέσμευση για τη μη χρηματοδότηση των εργασιών αυτών από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών των κατοικιών.

Το Υποέργο 1 είναι υπό δημοπράτηση.