Αποχέτευση Ακαθάρτων

Τύρναβος
Αμπελώνας
Αργυροπούλι
Δαμάσι

Δίκτυο Ακαθάρτων

Δίκτυο Ακαθάρτων image

Δίκτυο Ακαθάρτων

Δίκτυο Ακαθάρτων

Δίκτυο Ακαθάρτων image

Δίκτυο Ακαθάρτων

Το Υποέργο 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» είναι μέρος της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

Θα κατασκευαστούν 9.220 μ αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, 200 τεμ. φρεάτια ελέγχου του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων, 1 τεμ. αντλιοστάσιο αποχέτευσης ακαθάρτων. Επίσης θα κατασκευαστούν 615 τεμ. παροχές σύνδεσης με τα αντίστοιχα
φρεάτια πεζοδρομίου για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

 

Το Υποέργο 1 είναι υπό δημοπράτηση.