Όροι χρήσης – Απόρρητο

Η επιχείρηση «ΔΕΥΑ Τυρνάβου» που εδρεύει στην οδό Σταύρου Καράσσου  3, 40100 Τύρναβο, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση «ΔΕΥΑ Τυρνάβου» και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας και της Φόρμα Αναφοράς Βλάβης. Με τη χρήση τους δηλώνετε υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή αναφορά και ψευδή προσωπικά στοιχεία δήλωσης, ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις προαναφερόμενες φόρμες είναι πλήρη και ακριβή και η ΔΕΥΑΤ έχει το δικαίωμα να τα εξακριβώσει κατά την κρίση της.

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το πρόβλημα που αναφέρατε ότι αντιμετωπίζετε.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα μέχρι να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημα και να σας ενημερώσουμε. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην επιχείρηση «ΔΕΥΑ Τυρνάβου».

Ανά πάση στιγμή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με σχετικό αίτημα στην “ΔΕΥΑΤ”. Επισημαίνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν μεταβιβάζονται σε Τρίτη εταιρεία.