Νερό & Παιδί

Η ΔΕΥΑ Τυρνάβου θεωρεί καθήκον της να ενημερώσει τα παιδιά σχετικά με το νερό και να τα ευαισθητοποιήσει όσον αφορά στη σωστή χρήση του. Αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό της ρόλο φροντίζοντας για την ευαισθητοποίηση των παιδιών με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του νερού και των διαθέσιμων πόρων.

Τα παιδιά συμμετέχοντας, εμπλέκονται σε μια προσπάθεια άμεσης ενεργοποίησης, που φανερώνει ότι με απλούς τρόπους και με πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη στη χρήση του νερού. Παράλληλα, η δράση των παιδιών ενισχύει την ανάληψη μέτρων στις σχολικές μονάδες με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσπάθειας για εξοικονόμηση νερού.

 

Κύκλος του νερού

Πηγή: Αμερικανική Γεωγραφική Υπηρεσία (USGS)