Τιμολογιακή Πολιτική

Το τιμολόγιο για τις Δημοτικές ΕνότητεςΤυρνάβου – Λυγαριάς – Περαχώρας – Αργυροπουλίου – Δαμασίου – Δένδρων – Αγ.Σοφιάς –  Πλατανούλια – Αμπελώνα – Βρυοτόπου – Δελερίων – Ροδιάς – Μαυρόλιθου διαμορφώνεται ως εξής:


 

Οικίες, Δημόσιες Υπηρεσίες, Κατηγορία Α1

 • Από   1 έως  70 κ.μ.                          0,41 ευρώ/κ.μ.
 • Από  71 έως  200 κ.μ.                      0,63 ευρώ/κ.μ.
 • Από  201 κ.μ. και άνω                      0,90  ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00€

 

Καταστήματα, Κατηγορία Α2

 • Από   1 έως  20 κ.μ.                         0,43 ευρώ/κ.μ.
 • Από  21 έως  70 κ.μ.                        0,57 ευρώ/κ.μ.
 • Από  71 έως 200 κ.μ.                      0,65 ευρώ/κ.μ.
 • Από  201 κ.μ. και άνω                     0,90  ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00€

 

Εκτός σχεδίου, Κατηγορία Α3

 • Από   1 έως  70 κ.μ.                          0,56 ευρώ/κ.μ.
 • Από  71 έως 200 κ.μ.                       0,70 ευρώ/κ.μ.
 • Από  201 κ.μ. και άνω                      0,90  ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο  4,00€

 

Πολύτεκνοι, Κατηγορία Α4

 • Από   1 έως  70 κ.μ.                        0,21 ευρώ/κ.μ.
 • Από  71 έως  120 κ.μ.                    0,30 ευρώ/κ.μ.
 • Από  121 έως. 200 κ.μ.                  0,63 ευρώ/κ.μ.
 • Από  201 κ.μ. και άνω                    0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00€

 

Άτομα με αναπηρία >67%, Κατηγορία Α5

 • Από   1 έως  70 κ.μ.                        0,21 ευρώ/κ.μ.
 • Από  71 έως  120 κ.μ.                    0,30 ευρώ/κ.μ.
 • Από  121 έως. 200 κ.μ.                  0,63 ευρώ/κ.μ.
 • Από  201 κ.μ. και άνω                    0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00€

 

Κτηνοτρόφοι, Κατηγορία Α6

 • Από   1 έως  70 κ.μ.                         0,30 ευρώ/κ.μ.
 • Από  71   έως  200 κ.μ.                   0,40 ευρώ/κ.μ.
 • Από  201 κ.μ. και άνω                     0,60  ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 4,00€

 

Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000,00 ευρώ, Κατηγορία Α7

 • Από   1 έως  70 κ.μ.                         0,21 ευρώ/κ.μ.
 • Από  71 έως  120 κ.μ.                      0,30 ευρώ/κ.μ.
 • Από  121 έως. 200 κ.μ.                    0,63 ευρώ/κ.μ.
 • Από  201 κ.μ. και άνω                      0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00€

 

Σχολεία

 • Χρεώνονται με 100 κ.μ./τρίμηνο, όσα στεγάζουν ένα σχολείο.
 • Χρεώνονται με 180 κ.μ./τρίμηνο, όσα στεγάζουν δύο σχολεία

 

Διευκρινίσεις

 • Στις τιμές των παραπάνω παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7  δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε οριζόμενος ΦΠΑ.
 • Λογαριασμοί που προκύπτουν από την εφαρμογή του παραπάνω τιμολογίου στρογγυλοποιούνται στα 10  λεπτά.
 • Οι μετρήσεις και η έκδοση των λογαριασμών θα γίνεται ανά τρίμηνο σε όλο τον Δήμο Τυρνάβου.