Τέλος Σύνδεσης

Τέλoς συνδέσεως με δίκτυο αποχετεύσεως

  • Τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση 0,63 ευρώ/κ.μ./καθαρού όγκου οικοδομής. Η πληρωμή του τέλους σύνδεσης με την αποχέτευση γίνεται είτε σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις  είτε εφ’ άπαξ με έκπτωση 15% .

Λοιπά τέλη

  • Τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό 11,00 ευρώ ανά βυτίο.
  • Τέλος χρήσης υπονόμων (παροχή υπηρεσίας χρήσης υπονόμων και καθαρισμού λυμάτων) 50% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος. Σε περίπτωση που η κατανάλωση του νερού είναι μικρότερη των 20 κ.μ ως τέλος χρήσης υπονόμων θα χρεώνεται το 50% της αξίας των 20 κ.μ του νερού.
  • Τέλος χρήσης υπονόμων (παροχή υπηρεσίας χρήσης υπονόμων και καθαρισμού λυμάτων) 20% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος σε όσους έχουν δίκτυο αποχέτευσης στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας τους και δεν έχουν συνδεθεί με αυτό παρά το υποχρεωτικό της σύνδεσης. Σε περίπτωση που η κατανάλωση του νερού είναι μικρότερη των 20 κ.μ ως τέλος χρήσης υπονόμων θα χρεώνεται το 20% της αξίας των 20 κ.μ του νερού.

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε οριζόμενος Φ.Π.Α.