Ποιότητα ζωής

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου έχει μια ουσιαστική παρέμβαση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την χρήση του νερού και την διάθεση των υγρών αποβλήτων. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο στον τομέα της συνεχούς παροχής νερού καλής και ελεγχόμενης ποιότητας όσο και στην απρόσκοπτη παραλαβή των ακαθάρτων υγρών λυμάτων.

Η χρήση του νερού στις ημέρες μας έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ποιότητα ζωής χωρίς πολλές φορές να το συνειδητοποιούμε στη ροή της καθημερινότητας. Η δυνατότητα άμεσης και απρόσκοπτης χρήσης νερού άριστης ποιότητας θεωρείται ένα αγαθό απόλυτα απαραίτητο για την καθημερινή διαβίωση. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή έχει γίνει πραγματικότητα τα τελευταία 30 χρόνια ενώ πριν 60 χρόνια η απόκτηση και αποθήκευση του νερού ήταν μια επίπονη και χρονοβόρα ημερήσια απασχόληση ενώ η χρήση του δυσχερής και περιορισμένη.

Βασικές ηλεκτρικές συσκευές της καθημερινής μας ευκολίας όπως το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων έχουν σαν κύρια και απαραίτητη προϋπόθεση την διαθεσιμότητα τρεχούμενου καθαρού νερού. Το καθημερινό λουτρό έχει γίνει μια υγιεινή και αναζωογονητική συνήθεια των περισσοτέρων κατοίκων της πόλης μας. Επιπλέον, η διάθεση των ακαθάρτων νερών που παράγει η καθημερινή δραστηριότητα, οικιακή και επαγγελματική, είναι μια ανάγκη επιτακτική και σημαντική για την ευχάριστη και υγιεινή καθημερινή διαβίωση.

Στο παρελθόν η πλημμελής απομάκρυνση των λυμάτων από τις αστικές περιοχές ήταν αιτία χαμηλού επιπέδου υγιεινής και πολλές φορές αιτία επιδημιών, όχι σπάνια με θανατηφόρα αποτελέσματα. Η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων έλυσε το πρόβλημα για τις αστικές περιοχές και το μετέφερε στους υδάτινους αποδέκτες, θάλασσες ποτάμια, λίμνες. Για κάποια περίοδο, “περίοδος χάριτος”, τα οικοσυστήματα που παραλάμβαναν τα λύματα μπορούσαν να αυτοκαθαρίζονται σε κάποιο βαθμό και να συντηρούνται χωρίς έντονα σημάδια υποβάθμισης.

Αυτή η περίοδος έχει όμως έχει παρέλθει και η ανάγκη προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων είναι πλέον επιτακτική. Τα ζωντανά και υγιή οικοσυστήματα δεν επηρεάζουν βέβαια την ποιότητα της καθημερινής ζωής αλλά σίγουρα επηρεάζουν την γενικότερη ποιότητα ζωής και ιδιαίτερα των δραστηριοτήτων αναψυχής που όλοι τις θεωρούν τόσο απαραίτητες για την διασκέδαση της έντασης και της πίεσης της σημερινής ζωής.

Image banner