Δικαιολογητικά Σύνδεσης

Διαδικασία σύνδεσης Ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης

Βήμα 1o: Απαιτούμενα δικαιολογητικά Σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης:

  • Συμπλήρωση έντυπης αίτησης για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης
  • Υποβολή της Πολεοδομικής άδειας ή και της βεβαίωσης τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών Ν.4178/2013, Ν.4495/2017 και των κατόψεων των ορόφων του ακινήτου.

 

Βήμα 2ο: Μετά από την καταβολή των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών, ακολουθεί αυτοψία και γνωμάτευση από τους αρμόδιους μηχανικούς.

  • Αυτοψία μηχανικού της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. στο ακίνητο
  • Υπόδειξη κατασκευής φρεατίου λιποσυλλέκτη – μηχανοσίφωνα σύμφωνα με το σχέδιο (δείτε στα συνημέννα)

 

Βήμα 3ο: Ο δημότης πληρώνει το Τέλος Σύνδεσης

 

Βήμα 4ο: Παραλαβή της άδειας σύνδεσης από τον ιδιοκτήτη

 

Συνημμένα

Αίτηση : PDF, Word

Υπεύθυνη Δήλωση: PDF, Word

Σχέδιο Φρεατίου Λιποσυλλέκτη – Μηχανοσίφωνα: PDF