Συλλογή Ομβρίων

Τύρναβος - Αμεπλώνας
Αργυροπούλι - Δαμάσι
Πλατανούλια - Δελέρια - Ροδιά