Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.T. ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου σύμφωνα με τον Νόμο.

Η σύνθεσή του είναι ενδεκαμελής.

 

Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ                                                                        

                                                                                                                          

Κόκουρας Σ. Ιωάννης                                                                            

Δήμαρχος Τυρνάβου 

 

Αντιπρόεδρος

Σακελάρης Απόστολος 

 

Μέλη

Γιαννόπουλος Ανδρέας
Γκατζούλης Σπυρίδων
Γκάτσος Γεώργιος 
Ζώης Δημήτριος
Μανδηλάς Λάσκαρης
Μπάρμπας Ιωάννης
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
Πετμεζάς Κωνσταντίνος
Σακούτσιος Γεώργιος