Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.T. ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου σύμφωνα με τον Νόμο.

Η σύνθεσή του είναι ενδεκαμελής.

 

Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.                                                                        

                                                                                                                          

Αστέριος Τσικριτσής                                                                            

Δήμαρχος Τυρνάβου 

 

Αντιπρόεδρος

Απόστολος Σακελάρης

 

Μέλη

Διαμάντω Μπάσμπα
Νικόλαος Μπαντόγιας
Λεωνίδας Βασιλείου
Γεώργιος Σπάχος
Έλενα Γεράση
Δημήτριος Ζώης
Γεώργιος Κιτσιούλης
Γεώργιος Σακούτσιος
Νικόλαος Λαζογιάννης