Τέλος Σύνδεσης

Τέλος συνδέσεως με δίκτυο ύδρευσης

  • Νέες παροχές: 320,00 ευρώ
  • Προκαταβολή – Εγγύηση: 50,00 ευρώ

 

Λοιπές χρεώσεις

  • Περιβαλλοντικό Τέλος που ανέρχεται για την Οικιακή χρήση στα 0,002 €/m3 και για την Κτηνοτροφική χρήση στα 0,0046 €/m3.

 

Επανασύνδεση

  • Τέλος επανασύνδεσης: 30,00 ευρώ

 

Λοιπές υπηρεσίες

  • Δεύτερος μετρητής: 160,00 ευρώ
  • Συντήρηση υδρομέτρου: 1,00 ευρώ/τρίμηνο

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε οριζόμενος Φ.Π.Α.