Ανακοίνωση πρόσληψης μιας (1) θέσης ΣΟΧ χειριστή Μ.Ε.

Στο συνημμένο θα βρείτε ανακοίνωση πρόσκλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για χειριστή μηχανημάτων έργου.

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ χειριστή Μ.Ε.