Αποκατάσταση ύδρευσης μόνο για καθαριότητα στο Δαμάσι

Λόγω της χθεσινής έντονης σεισμικής δραστηριότητας αυξήθηκε η θολότητα του νερού, λόγω του αργίλου (χώμα) και διεκόπει η υδρότηση.

Σήμερα 5/3/21 και από τις 8:30 ώρα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση στην Τ.Κ. Δαμασίου.

 

Η χρήση του παραμένει αποκλειστικά για εργασίες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και όχι για πόση.

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την επιχείρηση.