Βλάβη στη γεώτρηση της Τ.Κ. Δαμασίου

Υπάρχει διακοπή υδροδότησης στη Τ.Κ. Δαμασίου λόγω βλάβης στη γεώτρηση. Οι εργασίες αποκατάστασης είναι ήδη σε εξέλιξη.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση με την αποκατάσταση της βλάβης η οποία εκτιμάται προς το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

 

Ενημέρωση

Η βλάβη στη γεώτρηση έχει αποκατασταθεί.