Βλάβη στη γεώτρηση του Αμπελώνα (Σαρακίνα)

Χαμηλή πίεση στο δίκτυο ύδρευσης Αμπελώνα λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο της Σαρακίνας.

 

Ενημέρωση:

Η βλάβη αποκαταστάθηκε. Η υδροδότηση στη Δ.Ε. Αμπελώνα έχει επανέλθει.