Διακοπή ηλεκτροδότησης γεώτρησης Τ.Κ. Ροδιάς λόγω βλάβης ΔΕΔΔΗΕ

Λόγω βλάβης του ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει διακοπή στην εγκατάσταση υδροδότησης στην Τ.Κ. Ροδιάς. Έχει ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ για επίλυση του προβλήματος.

 

Ενημέρωση:

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης. Η υδροδότησης της Τ.Κ. Ροδιάς έχει επανέλθει.