Ανακοίνωση για λογαριασμούς Α΄ τριμήνου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αυτό το διάστημα αποστέλλονται στους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου οι λογαριασμοί του Α’ Τριμήνου του 2022. Παρακαλούνται οι οφειλέτες που έχουν λάβει ενημερωτική επιστολή εντός του φακέλου του λογαριασμού τους να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της επιχείρησης, Στ. Καράσσου 3 στον Τύρναβο, για την εξόφληση ή τον διακανονισμό των οφειλών τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενεργοποιηθεί ο κανονισμός ύδρευσης που αφορά τις ανεξόφλητες οφειλές.

 

Στην παρακάτω συντόμευση μπορείτε  να βρείτε τον Κανονισμό δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Τυρνάβου.