Ανακοίνωση για ποιότητα Νερού

Λόγω φημών που κυκλοφορούν για την ποιότητα και την παροχή του πόσιμου νερού στο Δήμου Τυρνάβου σας ενημερώνουμε το εξής:

 

Η υδροδότηση του Δήμου Τυρνάβου πραγματοποιείται χωρίς πρόβλημα. Το νερό των γεωτρήσεων είναι ασφαλές προς πόση και ουδέποτε προέκυψε τέτοιο ζήτημα.

Πρόβλημα υδροδότησης υπάρχει μόνο στις Τ.Κ. Δένδρων, Πλατανουλίων και Αγιάς Σοφιάς λόγω διακοπή ρεύματος από το ΔΕΔΔΗΕ.

 

 

Σε ότι νεότερο θα υπάρξει ανακοίνωση.