Μειωμένη πίεση νερού στη Δ.Ε. Αμπελώνα λόγω έκτακτης βλάβης στη γεώτρηση Σαρακίνας

Μειωμένη πίεση νερού στη Δ.Ε. Αμπελώνα λόγω έκτακτης βλάβης στη γεώτρηση Σαρακίνας. Έχει ήδη ενημερωθεί το συνεργείο αποκαταστάσης βλάβης.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με την αποκατάσταση.

 

Ενημέρωση

Η βλάβη επιδιορθώθηκε την Κυριακή 12/2/2023. Η πίεση του νερού έχει αποκατασταθεί.