Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2021

Παγκόσμια ημέρα νερού 2021

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου ως μέσο για την εστίαση της προσοχής μας στη σημασία του γλυκού νερού και υποστηρίζοντας την ανάγκη για την αειφόρο διαχείριση των πόρων γλυκού νερού.

Μια διεθνής ημέρα για να γιορτάζουμε το γλυκό νερό προτάθηκε κατά τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) των Ηνωμένων Εθνών το 1992 Στο Ρίο της Βραζιλίας.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 22 Μαρτίου 1993 ως την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού αναδεικνύει μια συγκεκριμένη πτυχή του γλυκού νερού.

Το 2015, η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό είχε το θέμα «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το 2016, το θέμα ήταν «Νερό και απασχόληση»,

Το 2017 το θέμα ήταν “Λύματα” και το  2018 “Φύση – βασικές λύσεις για το Νερό”.

Το 2019 το θέμα ήταν «κανείς να μην μένει» και αναφέρεται στην επίτευξη του Στόχου 6 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο οποίος ορίζει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό μέχρι το 2030.

 

 

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2020 ήταν «Νερό και Κλιματική Αλλαγή» και η αδιάρρηκτη διασύνδεσή τους.

Ο φετινός εορτασμός 2021 είναι αφιερωμένος στην «αξία του νερού». Το νερό δεν συμβάλλει μόνο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ευημερία, αλλά και στην κοινωνική ισότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και σε μια βιώσιμη οικονομία. (UN WATER)

Ο ΟΗΕ μας υπενθυμίζει ακόμη ότι το νερό είναι βασικός σύμμαχος της ανθρωπότητας στην πρόληψη και την αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού. «Νερό και σαπούνι κατά του κορωνοϊού» είναι το επικαιροποιημένο μήνυμα του διεθνούς οργανισμού για την φετινή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι όροι «διακυβέρνηση του νερού» και «διαχείριση των υδάτων» έχουν εισέλθει στο τυπικό λεξιλόγιο των επαγγελματιών και ακαδημαϊκών που ασχολούνται με τον τομέα των υδάτων. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι όροι έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών διαφορετικών ερμηνειών και χρήσεων, η χρησιμότητά τους δεν είναι χωρίς νόημα. Ο όρος υπογραμμίζει μια μετατοπιζόμενη   σχέση  κράτους – κοινωνίας στην οποία το κράτος έχει μεταβάλει τις ευθύνες ή / και τις δραστηριότητές του σχετικά με την παροχή της διαχείρισης του νερού και των υπηρεσιών ύδρευσης. (UNESCO)

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έντονη οικονομική ανάπτυξη, η συνεχής αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα, η αλλαγή των χρήσεων γης και οι συχνές μεταβολές στους υδρολογικούς κύκλους έχουν δημιουργήσει συνθήκες περιορισμένης ποσότητας και υποβαθμισμένης ποιότητας στα αποθέματα γλυκού νερού. Έτσι, το γλυκό νερό σε πολλές περιοχές θεωρείται πλέον ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα των υδάτων είναι επιτακτική η υιοθέτηση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης, το οποίο θα αναζητά και θα εφαρμόζει εναλλακτικές λύσεις για την αποδοτικότερη χρήση και τη μειωμένη ρύπανση των υδατικών πόρων.

Η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των πλημμυρών, της ξηρασίας, της έλλειψης και της ρύπανσης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συνεισφέροντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, πρέπει να εφαρμόζουμε καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση του νερού στις παραγωγικές μας ανάγκες καθώς και μείωση όγκου και βελτίωση της ποιότητας των απορριπτόμενων στο υδατικό περιβάλλον.

Μηνύματα-κλειδιά για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι και τα παρακάτω:

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»: Η καθυστέρηση στη δράση για την κλιματική αλλαγή είναι εξίσου επικίνδυνη με την παράβλεψη των επιπτώσεών της που βιώνουμε πλέον και στην καθημερινή μας ζωή. Για το λόγο αυτό, η ανάληψη δράσης εκ μέρους των κρατών πρέπει να είναι άμεση.

«Η έξυπνη διαχείριση των υδατικών πόρων μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»: Όσο οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής διογκώνονται, πρέπει συνεχώς να αναζητούμε πιο αποδοτικούς και έξυπνους τρόπους για να την διαχείριση των υδατικών πόρων.

«Ο καθένας έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει»: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να φαντάζει ως μία μεγάλη πρόκληση όμως ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο, αποφεύγοντας την σπατάλη νερού στην καθημερινή ζωή του.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τη σημασία της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Η φύση από μόνη της διατηρεί τον κύκλο του νερού αρραγή, αλλά η συνεισφορά μας είναι αναγκαία για την αειφορία των υδάτινων πόρων.

Κάθε χρόνο επισκεπτόμασταν τα σχολεία του Δήμου μας και γιορτάζαμε μαζί με τα παιδιά τη σημερινή ημέρα του γλυκού νερού. Φέτος ο Δήμος μας δοκιμάζεται με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού και αποδεικνύεται η αντοχή των έργων υποδομής μας σε συνέργεια με την 24ωρη αδιάκοπη λειτουργία της ΔΕΥΑ Τυρνάβου. Αφιερώνουμε τη σημερινή ημέρα στους κατοίκους του Δήμου Τυρνάβου, τους συμπαραστεκόμαστε στις δύσκολες ώρες που περνάμε και τους διαβεβαιώνουμε ότι προσπαθούμε συνεχώς να τους προσφέρουμε επαρκές ποσοτικά και υγιεινολογικά ποιοτικό νερό. Η σκέψη μας, η έννοια μας και η συμπαράστασή μας θα είναι συνεχώς μαζί τους. 

 

 

O Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και Εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α Τυρνάβου.