Έκτακτη διακοπή νερού – Τ.Κ. Δένδρων

Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο θα πραγματοποιηθεί ολιγόωρη διακοπή υδροδότησης στην κάτωθι περιοχή:

 

Τ.Κ. Δένδρων – 10:30 – 13:00

Όλος ο οικισμός

 

 

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα θα αποκατασταθεί η υδροδότηση.