Προγραμματισμένη διακοπή νερού Δ.Ε. Αμπελώνα – Επισκευή Δικτύου ύδρευσης

Τη Δευτέρα 17/07/2023 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή νερού στην κάτωθι οδό:

 

08:30 – 10:00

Δ.Ε. Αμπελώνα

οδός Κρυστάλλη (αρχή – τέλος)

 

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα θα αποκατασταθεί η υδροδότηση.

 

Ενημέρωση

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στις 10:00 και η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί.