Προγραμματισμένη διακοπή νερού Δ.Ε. Τυρνάβου – Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης

Την Πέμπτη 22/06/2023 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή νερού στην κάτωθι περιοχή:

 

11:30 – 13:30

Δ.Ε. Τυρνάβου

οδός Γουνιτσιώτη