Προγραμματισμένη διακοπή νερού Δ.Ε. Τυρνάβου – Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης

Την Παρασκευή 23/06/2023 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή νερού στην κάτωθι περιοχή:

 

11:00 – 13:30

Δ.Ε. Τυρνάβου

οδός Γουνιτσιώτη

οδός 25η Μαρτίου

οδός Φιλανδριανού