Έκτακτη διακοπή νερού – Τ.Κ. Αργυροπουλίου

Λόγω έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό υδροδότητης της Τ.Κ. Αργυροπουλίου, υπάρχει πιθανότητα διακοπής της υδροδότησης στον οικισμό. Εκτιμώμενη ώρα αποκατατάστασης 13:00.

 

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα θα αποκατασταθεί η υδροδότηση.