Έκτακτη διακοπή νερού – Δ.Ε. Αμπελώνα

Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο θα πραγματοποιηθεί ολιγόωρη διακοπή υδροδότησης στην κάτωθι περιοχή:

 

Δ.Ε. Αμπελώνα- 10:00 – 13:00

Περιοχή Κ.Κ.Π.Π. Αριστέα

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με την αποκατάσταση υδροδότησης.