Προγραμματισμένη διακοπή νερού Δ.Ε. Τυρνάβου – Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης

Την Πέμπτη 27/07/2023 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή νερού στις κάτωθι περιοχές:

 

10:00 – 12:00

Δ.Ε. Τυρνάβου

Κεντρική πλατεία Τυρνάβου (από Κεντρικόν έως και Vodafone)

 

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα θα αποκατασταθεί η υδροδότηση.