Ανακοίνωση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. – 10/3/2022

Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε την ανακοίνωση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α για το ενεργειακό κόστος.