Έκτακτη διακοπή νερού – Δ.Ε. Τυρνάβου

11:00 – 13:00

Δ.Ε. Τυρνάβου

οδός Κιλελέρ (από μανάβικο έως οδό Ιπποκράτους)

οδός Ιπποκράτους

οδός Αγ. Γεδεών