Διακοπή υδροδότησης λόγω έκτακτης βλάβης – Νέες Εργατικές Κατοικίες Τυρνάβου

Λόγω έκτακτης βλάβης σε κεντρικό αγωγό στο δίκτυο ύδρευσης υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Νέων Εργατικών Κατοικιών Τυρνάβου.

 

Η βλάβη έχει ολοκληρωθεί (12:15 μμ / 31-08-2022).