Έκτακτη εργασία συντήρησης στο αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Ροδιάς (2η ενημέρωση)

Σήμερα 13/4 και από τις 9:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συντήρηση στο αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Ροδιάς. Αναμένεται ολοκλήρωση της συντήρησης στις 12:00 ώρα.

 

Ενημέρωση

Η βλάβη έχει αποκατασταθεί.