Διακοπή υδροδότησης λόγω έκτακτης βλάβης – Οδός Κιλελέρ και Αγ. Γεδεών

Λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Κεντρική Πλατεία του Τυρνάβου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις οδούς Κιλελέρ και Αγ. Γεδεών.

Προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης 3 ώρες.

 

Η βλάβη έχει ολοκληρωθεί.