Ανακοίνωση λήψης μέτρων για την πρόληψη απέναντι στον κορωνοϊό (COVID-19)

Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και…

Περισσότερα...