Εργασίες επισκευής στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Βρυοτόπου – Ενημέρωση

Λόγω εργασιών επισκευής στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Βρυοτόπου, πιθανόν να υπάρξει προσωρινή διακοπή στην υδροδότηση του οικισμού.

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

 

Ενημέρωση

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από την εκτιμώμενη ώρα. Η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί.