Έργα δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αργυροπουλίου

Τα έργα του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στον οικισμό Αργυροπουλίου έχουν ολοκληρωθεί. Οι αποχετεύσεις των κατοικιών του οικισμού πρέπει να ξεκινήσουν να συνδέονται με το δίκτυο ακαθάρτων με σκοπό τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. και στόχο την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα του οικισμού και την προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής σε όλους τους κατοίκους του οικισμού.

 

Πατήστε στη συντόμευση για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση.