Νέα υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών (e-banking)

Στη διάθεση των καταναλωτών είναι πλέον η νέα υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών μέσω Κωδικού Πληρωμής σε όλες τις τράπεζες που συμμετέχουν στο Σύστημα ΔΙΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τη συντόμευση που ακολουθεί.