Συντήρηση Κεντρικού Αντλιοστασίου Τ.Κ. Δένδρων

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου και ώρα 9:00 θα γίνει συντήρηση του Κεντρικού Αντλιοστασίου Τ.Κ. Δένδρων. Η υδροδότηση του οικισμού δεν θα επηρεαστεί.