Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

Για να δείτε τα έγγραφα της προκήρυξης κατεβάστε τα συμπιεσμένα αρχεία πατώντας την παρακάτω συντόμευση.